Laden...Even geduld aub...

Onze nieuwsbrief


Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door 't Scraphuis aan afnemers worden geleverd.

1.2 Deze voorwaarden maken als bestendig gebruikelijk beding deel uit van alle door 't Scraphuis gesloten overeenkomsten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slecht schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 't Scraphuis worden bedwongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 't Scraphuis ingeschakelde tussenpersoon en andere derden.

 

2 Prijzen en Betalingen

2.1 Alle op deze site genoemde prijzen  voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen of andere heffingen en exclusief handelings- verzendkosten, tenzij anders vermeld.

2.2 Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling doormiddel van een overschrijving op rekening van 't Scraphuis.

2.3 Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op rekening van 't Scraphuis staat.

2.4 Pre-order bestellingen dienen meteen voldaan te worden. Zodra de producten binnen gekomen zijn bent u de eerste die de goederen zal ontvangen. 't Scraphuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraagde levering vanuit onze leverancier.

2.5 Bij eventuele afzegging van een workshop op korte termijn zullen wij een bedrag van € 10,00 in rekening brengen voor de gemaakte onkosten en bezet houden van plaatsen.

 

3 Verzenden en Transportrisico

3.1 't Scraphuis is tot deelverzending gerechtigd. Iedere deellevering geldt als afzonderlijke levering.3.3 Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manço's te controleren en bij eventuele schade binnen 24 uur te melden bij 't Scraphuis.

3.2 't Scraphuis kan op geen ankele wijze verandwoordelijk geacht worden voor schade of andere zaken die gebeuren tijdens verzending.

 

4 Levertijden

4.1 Na betaling worden de goederen indien op voorraad zo spoedig mogelijk doch binnen 5 werkdagen verstuurd.

4.2 Goederen die niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nageleverd. U krijgt hiervan telefonisch of per e-mail een bericht (indien telefoonnummer - e-mail adres bekend is)

4.3 Na routinering wordt de volledige aankoopprijs van de goederen op de door afnemer opgegeven bank of girorekening bijgeschreven.

4.3 De door 't Scraphuis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

5 Retourneren

5.1 Wanneer er door 't Scraphuis verkeerde producten zijn verzonden, worden de retourneringskosten door 't Scraphuis vergoed mits er vooraf per e-mail contact hierover is geweest met 't Scraphuis.

5.2 Na retournering dienen goederen zich in onberispelijke staat en in de orginele verpakking te bevinden.